Shtator 2013

22 Shtator, 2013

Ndihma per shkollat fillore

Ne prag te ketij viti shkollor 2013-2014 sh.h."DRITA" beri shperndarjen e 100 cantave dhe mjeteve elemtare shkollore ne shkollat ShFK “Said Najdeni” dhe ShFK “Penestia” - Diber per nxenesit me nevoje ekonomike...
KONTAKTI