Lot gëzimi për Fimin Ariti edhe karoca elektrike.

KONTAKTI