Emri (e domosdoshme)

  Mbiemri (e domosdoshme)

  Telefoni(e domosdoshme)

  Email Adresa(e domosdoshme)

  Datëlindja (e domosdoshme)

  [date* Datëlindja ]

  Data e vdekjes së prindit ose viti i shkurorëzimit të prindërve

  [date* Data e vdekjes së prindit ose viti i shkurorëzimit të prindërve]

  Pranoni ndihma sociale ?

  PoJo

  Adresa e Vendbanimit

  Certifikata e vdekjes së prindit

  [file Certifikata e vdekjes së prindit filetypes:jpg|jpeg|png|gif]

  Xhirollogaria

  Kombësia

  [text Kombësia]

  Foto