Është programi i parë prej vitit 1999 që vazhdon akoma edhe sot e kësaj dite.

Aktivitete:

  • 20 vjet ushqim për nevojtarët
  • Renovime të shtëpive për banim
  • Asistencë shëndetësore
  • Mjete për punë
  • Ndihma ushqimore gjatë Ramazanit
  • Dhurata dhe ushqim për Bajrame