Është programi i dytë në bashkëpunim me organizatën ICNA në SHBA. Aktiviteti i parë i këtij programi ishin donimi i 4 kontenjerëve që u sollën në Dibër dhe që do shpërndaheshin tek familjet kosovare dhe ato vendase.

Aktivitetet:

  • Veshmbathje
  • Lodra për femijë
  • Këpucë
  • Elemente shkollore
  • Një kontenjer me paisje medicinale