Aktiviteti i parë i këtij programi ishte kursi për gjuhën angleze.

Aktivitetet:

  • Manifestime me koncerte
  • Shpërndarje të elementeve shkollore
  • Përkrahje financiare për nxënës dhe studentë
  • Kurse dhe trajnime
  • Ndihmë me materiale për shkollat e qytetit
  • Takime dhe ligjërata shkencore dhe fetare