Nga partneriteti me organizatën Hepling Hand, fillimisht kemi përzgjedhur programin e jetimëve duke e ditur se kujdesi ndaj jetimit është urdheresë Hynore. Jetimi nuk ka vetëm nevoja që kompenzohet me ushqim ose me të mira tjera materiale, por ka nevojë mbi të gjitha për shpresë, andaj ne kemi arritur sado pak ta përmbushim këtë shpresë tek ta duke u deshmuar atyre se në këtë bote kurrë nuk do jenë vetëm.

Aktivitetet:

  • Socializim dhe Ekskursione
  • Asistenca financiare
  • Bursa per shkollim
  • Trajnime dhe kurse
  • Veshmbathje dhe këpucë
  • Paketa ushqimore
  • Dhurata për Bajram
  • Shërbime dentare
  • Shpërbime shëndetësore