Programi i personave me aftësi të kufizuar është i formuar në vitin 2019. Në aktivitetin tonë aritëm për 3 muaj të furmizojmë me karroca elektrike gati të gjithë personat nevojtarë. Ky program ka për synim që perveç karrocave elektrike të mundesoj edhe avansime dhe trajnime të caktuara për këtë kategori.

Aktivitetet:

  • Karroca elektrike
  • Pagesa për transport
  • Asistenca shëndetësore
  • Ndihma ushqimore