“Bamirësi në Ramazanin e Madhërishëm”, në përkrahje me Shoqatat “Drita” dhe “One dolar for Dibra”