Shoqata “Drita” shpall projektin inovativ ku përmes përgaditjes profesionale me anë të kurseve intenziv