Gjatë gjith muajit Ramazan, ndihmuam me ushqim 150 familje nevojtare në qytet dhe fshatra