Ne kuader te “PROGRAMI PER JETIMET” per vitin 2017 prane shoqates “DRITA” , u ndane nga 2,000 den per 47 jetime!