Dibra $270.000 dollarë ndihma për spitalin e Tetovës.