Shoqata humanitare Drita – Diber shperndahu 50 çanta dhe materiale shkollore per jetimet,