Lot gëzimi për Fimin. Ariti edhe karoca elektrike.