Në kuadër të programit për fëmijët jetim pran shoqatës “Drita” dhe Helping Hand, sonte në këtë natë të madhe kemi pergatitur