Në kuadër të aktiviteteve në ketë muaj Ramazani, kishim nderin që Jeronimit ti dhurojmë këtë pajisje blektorale